Site Template -- Geneology


Pantheisme Pagina

Pantheistische Principes

Pantheistische Links

Esther's Pagina

  


Esther's Pantheisme Pagina


Welkom op mijn Pantheisme Pagina!


   Lid worden van Pantheisme en Natuur-Religies    DEZE PAGINAS ZIJN NOG IN OPBOUW!


*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*NIEUW*

VERBETERDE PANTHEISME-SITE OP GEOCITIES!
KLIK HIER
voor de vernieuwde nederlandstalige Pantheisme site met meer informatie, goede links en een forum. Wil je deel nemen aan de Pantheisme Community, vul dan je email adres in!


Welkom op Esther's nederlandstalige Pantheisme pagina. Ik heb lang en breed gezocht op het Internet naar goede nederlandse Pantheisme sites maar ben er helaas weinig tegen gekomen. Dus besloot ik er maar zelf eentje te maken. Er zijn zeer veel engelstalige sites maar ik vindt het juist van belang dat deze religieuze/levensbeschouwelijke stroming toegankelijk wordt voor nederlandstaligen.

Let op! Deze pagina geeft de persoonlijke visie weer van de auteur! Mijn interpretatie van het pantheisme is mijn eigen interpretatie en niet bindend voor de hele religie! Er zijn veel verschillende soorten pantheisme en ik raad de lezer ook om verder onderzoek te doen op het internet, met behulp van de links die ik beschikbaar stel. Voor commentaren en discussies, mail me gerust of post ze op het Corkboard.

Wat is Pantheisme?

Hier een woordenboek definitie...
Pantheisme:
- Wijsgerig stelsel dat in de dingen van de natuur slechts onzelfstandige openbaringen of uitvloeisels ziet van een enkele goddelijke zelfstandigheid (Van Dale)

Maar hoe werkbaar is deze nogal stoffige definitie? Een enkele pantheistische nederlandstaligewebsite
geeft een moderne definitie van het begrip Pantheisme. Helaas is de site verder niet zo uitgebreid.

HET MODERNE PANTHEISME:
Eigenlijk is de term Pantheisme misleidend. Letterlijk betekend Pantheisme namelijk: pan= ALLES en theos= GOD. Dus dat God in Alles leeft. Maar deze letterlijke vertaling geeft een vertekend beeld van wat modern Pantheisme betekend.

GOD?
Het woord God roept meteen sterke associaties op. In onze Judeo-Christelijke cultuur roept God de associatie op van een wijze-man-met-zilvere-baard-op-wolk zoals afgebeeld in de Sistijnse kapel, of tenminste van een God die Oppermachtig is en buiten Zijn Schepping staat. Deze God heeft dan ook persoonlijke karakteristieken: woede, liefde, oordeel, steun, wraak, en is een God waarop de gelovige een direct en persoonlijk beroep kan doen. De God van het Pantheisme is een heel ander soort God.

DEUS SIVE NATURA!
Dit was de kreet van de Joods-Nederlandse 17e eeuwse filosoof Baruch Spinoza. Letterlijk betekent het: De Natuur is God. Spinoza was een van de eerste Europese pantheisten. Voor Pantheisten in de Natuur, de Kosmos goddelijk.

Je ligt in het zachte gras. De zomerbries streelt zachtjes en koel over je huid en je voelt de veerkracht van de grond onder je. Je rekt je uit en gaapt. Je voelt je vredig en je laat je handen rusten op het groen onder je. Het is een heldere, zwoele nacht en je richt je ogen naar de lucht. Ontelbare sterren vonkelen in de diepte. Je haalt diep adem en staart omhoog. Je haren die beroert worden door de wind strelen je gezicht en vol verwondering voel je je wegzakken in een soort rust. Je kijkt naar het zwart boven je. Onvoorstelbaar oneindig, denk je terwijl je kijkt naar de melkachtige baan die door het firmament trekt: de Melkweg. Je denkt na over deze wereld en de werelden buiten deze wereld. Je bent geen gelovig mens maar toch voel je je verbonden met wat je om je heen waarneemt. Een intens gevoel van eenheid maakt zich meester van je. Waarom? Er zijn toch natuur-wetenschappelijke verklaringen voor dit alles? De Big Bang? De Evolutietheorie? En juist die verklaringen maakt het mysterie des de groter. Hoe meer je weet, hoe minder je begrijpt maar hoe meer je ervaart. Je voelt je een met alles en vraagt je af wat onze rol in deze wereld is. Om de Natuur te vernietigen? Misschien zouden we de Natuur beter moeten leren begrijpen.

Ik denk dat de bovenstaande passage een haast universele ervaring weergeeft. Ik denk dat bijna iedereen die verwondering en die eenheid heeft gevoeld.

Dit is in essentie een pantheistische ervaring. Het feit dat je je openstelt voor de schoonheid van het Zijn, de pracht en complexiteit voor de Kosmos. Dat je een intens religieus gevoel van liefde en waardering en respect voelt voor Moeder Aarde. Dat je geraakt wordt door het alledaagse en dat je ontvankelijk wordt voor de kracht van het Hier en Nu.

Maar wacht eens even! Dit is natuurlijk allemaal mooi en aardig, maar wat heeft dit met God te maken?

PANTHEISME: Religie zonder God?
Niets en alles is het antwoord. Pantheisten geloven niet in een persoonlijke God maar wel dat het Universum doortrokken is met een onpersoonlijke, goddelijke kracht. Een energie die alles met alles verbindt. Pantheisten bidden niet zoals theisten doen, maar proberen bewuster te leven, met meer oog en meer hart voor de Natuur om zich heen. In de zin van het aanbidden van een persoonlijke Schepper, is Pantheisme een atheistische religie. Maar wat is dan het verschil tussen Pantheisten en Atheisten?

PANTHEISTEN VERSUS ATHEISTEN?
Eigenlijk is het verschil tussen atheisten en pantheisten een subtiel verschil, hoewel dat verschilt van atheist tot atheist en van pantheist tot pantheist. Atheisten verwerpen het bestaan van een God, wat voor een God dan ook. Pantheisten verwerpen het bestaan van een persoonlijke, menselijke God die de Kosmos ontworpen heeft. Net zoals atheisten erkennen ze geen hogere macht. Als een atheist en een pantheist een natuurkunde boek openslaan, of bacteriele culturen onder een microscoop bekijken of naar fotos van de Hubble Telescoop kijken, zullen hun wetenschappelijke conclusies hetzelfde zijn: het Heelal is opgebouwd uit bepaalde bouwstenen (protonen, neutronen, electronen etc) en heeft zijn interne dynamiek. Ze zullen beide erkennen dat het Heelal zelf-genererend is en niet afhankelijk is van een Opperwezen wat buiten het Heelal staat. Ze zullen beide erkennen dat E = MC kwadraat hieraan centraal ligt. Wat wel zal verschillen is niet hun geloof maar hun houding ten opzichte van het Heelal.

KILLE LEEGTE OF WARME AANWEZIGHEID?
Pantheisten eren de wetenschap omdat de wetenschap de Natuur voor hun blootlegt. Hun geloof is niet geloof maar weten en ervaren. De fotos van de Hubble Telescoop brengt ons dichter tot het Wezen, tot de schoonheid van de Natuur, tot het gevoel van verbondenheid. Er is maar 1 realiteit, die van materie en energie. Materie is bevroren energie en energie is verhitte materie. En daarin staan atheisten en pantheisten gelijk. Het verschil ligt ook in de houding van pantheisten. Atheisten zien het Universum als een kille leegte gevormd door kille processen en toevalligheden. Voor hun is materie slechts dode materie. Voor pantheisten is het Universum gevuld met een warme aanwezigheid: de aanwezigheid van schoonheid en energie en heeft het Universum een interne dynamiek en logica. Een pantheist neemt het besluit om zich voor het Heelal open te stellen en om zich bewust te worden van de goddelijkheid van de Natuur. Pantheisten zijn onder de indruk van was Is, ze verwonderen zich over het Al en voelen zich ermee verbonden en zoeken soms bewust die verbintenis op.

GOD ALS METAFOOR?
Je zou kunnen zeggen dat God een metafoor is voor de pantheist. Een metafoor voor de Natuur. Een metafoor voor de Kosmos. Het feit dat pantheisten de term goddelijk hanteren zegt meer over de pantheist dan over het goddelijke. Het zegt dat de pantheist nederigheid voelt in de context van het Al, dat hij of zij zich onderdeel voelt van het Al, dat hij of zij verrukking en liefde en inspiratie haalt uit de Realiteit van het Hier en Nu. Omdat we in een religieuzeâ cultuur leven, noemen we het God. Maar we zouden het net zo goed de Kracht kunnen noemen, of het Zijn, de Energie, het Al, de Kosmos, Moeder aller Schepping of de Zelf-Scheppende Schepping. Maar het woord God illustreert ook onze gevoelens en onze devotie. Binnen de Pantheistische beweging zijn veel discussies over het woord God, maar om onze ideeen aan anderen uit te leggen, volstaat het begrip God.

HET HIER EN NU!
Wat voor de pantheist telt is het Hier en Nu. Deze realiteit, deze wereld, dit leven. Het Hiernamaals van de Pantheist is dat we terugkeren tot Moeder Aarde, dat we een met Haar worden,maar hier zijn geen metafysische of zintuigelijke consequenties aan verbonden. Als een mens (of ander organisme) sterft, dan is dat volgens veel pantheisten, het einde van de zintuigelijke ervaring (dood is dood) maar we leven voort in de cyclus van het Bestaan en in onze daden als Mens en in de herinneringen van degenen die ons koesteren.
Dat het pantheisme op het Hier en Nu gericht is, heeft natuurlijk bepaalde ethische consequenties. Wat is de taak van de pantheist? Wat is ons levensdoel? Wat is onze intermenselijke en interplanetaire verhouding? Op deze vragen ga ik in op de volgende pagina: Pantheistische Principes.My CorkboardWorld Pantheist Movement


Vragen of opmerkingen? Mail ze gerust!